W
h
y
  
d
o
  
y
o
u
  
l
e
a
r
n
  
R
u
b
y
?
J
u
s
t
  
k
e
e
p
  
l
i
v
i
n
g
  
l
i
f
e
!